Effectieve PR voor uw innovatie!

Cases

Breed dienstenaanbod leidt tot grote diversiteit aan opdrachtgevers. Enkele representatieve cases uitgelicht.

ReMAP intro

Public Relations, Communicatie en Disseminatie voor het luchtvaartproject 'ReMAP'. ReMAP is onderdeel van het Horizon 2020 Onderzoek en Innovatieprogramma van de Europese Unie.

Advies, inrichten en contentcreatie voor de customer journey van Anexo, de commerciële poot van netbeheerder Westland Infra.

Versterken van de positionering van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) als 'hét kenniscentrum en dé belangenbehartiger voor de zakelijke energie- en watergebruiker'.

Het Nederlandse Bayards is wereldleider in het ontwerpen, engineeren en fabriceren van aluminium constructies. Door de snelle groei vraagt het bedrijf tijdelijke ondersteuning in de corporate communicatie.

Promotie van Nederland als aantrekkelijk land voor investeerders in offshore windenergieparken, in opdracht van de Topsector Energie van het ministerie van Economische Zaken.

Promotie van Nederland als hét vestigingsland voor Maintenance Repair & Overhaul (MRO)-activiteiten voor militaire en civiele luchtvaart.

Persbenadering voor de opening van Plant One: de testfaciliteit voor innovaties in de procesindustrie in de regio Rijnmond.

Publiciteit genereren voor de André Kuipers-missie, in opdracht van de TU Delft en in samenwerking met de European Space Agency (ESA), de Nederlandse ruimtevaartindustrie en kennisinstellingen.

Productpresentatie voor de pers van de olympische bobsleeploegen in de Duits-Nederlandse windtunnels in de Noordoostpolder, in samenwerking met NOC*NSF, DSM, TNO Sport en TU Delft.

Genereren PR voor een trainingsprogramma over de commercialiseringsmogelijkheden van intellectuele eigendomsrechten voor de Nederlandse defensiegerelateerde industrie.

PR4Innovation organiseert in opdracht van Lockheed Martin de internationale conferentie over Ground Support Equipment voor de JSF.

Positioneren van beleidsadviezen bij regering, parlement, pers en maatschappelijk relevante organisaties.

  • © PR4Innovation