Effectieve PR voor uw innovatie!

Expertises

  • Positionering
  • PR-projectmanagement
  • PR-advies
  • PR-uitvoering
  • Teksten
  • Traffic
  • Multimedia
  • Huisstijl

Promotie van Nederland als aantrekkelijk land voor investeerders in offshore windenergieparken, in opdracht van de Topsector Energie van het ministerie van Economische Zaken.

Communicatie voor consortium van 11 partijen
PR4Innovation ontwikkelt een position paper in nauwe samenwerking met alle Nederlandse zeehavens (Amsterdam, Den Helder, Eemshaven, Groningen Seaports, Harlingen, Rotterdam, Vlissingen, IJmuiden), Topconsortium Kennis en Innovatie Wind op Zee (TKI-WoZ) en de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA).

Kernboodschap vertalen naar middelen
PR4Innovation stelt met deze 11 partijen de gewenste positionering vast en vertaalt deze naar een kernachtige, gezamenlijke boodschap. PR4Innovation schrijft de teksten op basis van input van de samenwerkende partijen. PR4Innovation is intermediair naar het ontwerpbureau.

Flyer en brochure maken
Eindresultaat: een mooi vormgegeven flyer én brochure in de huisstijl van Holland Branding van het NFIA. De flyer fungeert hierbij als eerste kennismaking met de Nederlandse partijen. In de brochure is meer ruimte om de unieke positie van elke partij afzonderlijk in detail te beschrijven.

Brochure 

Over de samenwerking

Nelleke Marazza-Kruiswijk, Senior Advisor Marketing & Communication Department, Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA):
“Het was een waar genoegen de afgelopen jaren samen met Christine een aantal sectorproposities voor Nederland uit te werken, waaronder luchtvaart en offshore windenergie. Christine heeft duidelijk een goed begrip van dergelijke technische sectoren en bleek van onschatbare waarde voor het proces om de content voor deze klussen te coördineren. In de loop van de opdrachten, waarbij een groot aantal partijen uit de betrokken sectoren waren betrokken, toonde zij geduld en toewijding om de klus te klaren, evenals vastberadenheid om deadlines te halen en binnen de budgettaire grenzen te blijven. Als de gelegenheid zich voordoet, zou ik erg graag weer met Christine samenwerken."
  • © PR4Innovation