Effectieve PR voor uw innovatie!

Expertises

  • Positionering
  • PR-projectmanagement
  • PR-advies
  • PR-uitvoering
  • Teksten
  • Traffic
  • Infographics
  • Multimedia
  • Huisstijl

Promotie van Nederland als hét vestigingsland voor Maintenance Repair & Overhaul (MRO)-activiteiten voor militaire en civiele luchtvaart.

Internationale acquisitie voor consortium van 10 partijen
PR4Innovation is de centrale spin in het web bij de ontwikkeling van een position paper die de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) én alle stakeholders inzetten bij hun internationale acquisitie. Deelnemers zijn het Amsterdam Airport Area (AAA), Schiphol, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), Vliegbasis Woensdrecht, Limburgse Ontwikkelingsmaatschappij (Liof), Maastricht Maintenance Boulevard, brancheorganisatie Netherlands Aerospace Group (NAG), het Netherlands Space Office (NSO) en het NFIA.

Vaststellen gewenste positionering
PR4Innovation bepaalt in nauw overleg met alle betrokkenen de gewenste positionering en vertaalt dit naar een krachtige, gezamenlijke boodschap. PR4Innovation schrijft de teksten en is intermediair naar het ontwerpbureau (traffic). Eindproduct is een mooi vormgegeven en overzichtelijke flyer in de huisstijl van Holland Branding van het NFIA.

Working with Christine

Nelleke Marazza-Kruiswijk, senior Advisor Marketing&Communication Department, Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA): 
“It’s been a real pleasure working with Christine in recent years on a number of sector propositions for the Netherlands, including aerospace and offshore wind. Christine clearly has a good grasp of such technical sectors and proved invaluable in the content coordination process for these jobs. During the course of the assignments, involving a multitude of parties from the sectors in question, she showed patience and diligence to get the job done, as well as determination to meet deadlines and stay within budget limits. When the opportunity presents itself, I’d be very happy to work with Christine again.”
  • © PR4Innovation