Effectieve PR voor uw innovatie!

Expertises

 • PR-advies en -strategie
 • Marktonderzoek
 • Communicatieplan
 • Website
 • Bulletin
 • Tekstschrijven
 • Interviews
 • Opinie
 • Traffic
 • SEO

Versterken van de positionering van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) als 'hét kenniscentrum en dé belangenbehartiger voor de zakelijke energie- en watergebruiker'.

Communicatievraag

PR4Innovation brengt met behulp van interviews, MT-sessies én een ledenenquête de communicatievraag in kaart: de klanttevredenheid van de leden blijkt groot. De rol van VEMW als kenniscentrum verdient echter versterking. De stapsgewijze aanpak van PR4Innovation richt zich op verbetering van de online communicatie van VEMW als kenniscentrum. PR4Innovation adviseert de positie als 'autoriteit' binnen de energie- en watersector nadrukkelijker te gebruiken om naamsbekendheid bij potentiële leden te vergroten.

Website

De website wordt de spil van het kenniscentrum. PR4Innovation adviseert bij het opstellen van functionele eisen en selectie van webbouwer. PR4Innovation adviseert over de structuur en schrijft SEO-content. VEMW is eindredacteur.

VEMW website

Social media

VEMW zet Twitter en LinkedIn actiever in om traffic naar de website te genereren.

Bedrijfsbulletin

Het bulletin ondergaat op advies van PR4Innovation een metamorfose om het blad aantrekkelijker te maken voor de lezers (potentiële) leden, beleidsmakers, stakeholders en pers:
- meer balans in tekst en beeld (fotografie, infographics, cartoon);
- eenvoudigere formulering van de vaak complexe boodschappen.
In het gedrukte, en digitaal beschikbare, kwartaalbulletin komen belangrijke spelers (beleidsmakers, parlement, non-profit, industrie) binnen de energie- en waterwereld aan het woord. Dit draagt bij aan versterking van de positionering van VEMW als gezaghebbend instituut. PR4Innovation schrijft de teksten die vaak tot stand komen door middel van interviews.

Referentie Hans Grünfeld, Algemeen Directeur VEMW

“Creatief, kritisch en kundig. Op deze wijze heeft Christine ons geholpen effectiever te communiceren over complexe onderwerpen. Duidelijk geformuleerde boodschappen, vaak ondersteund met infographics en ander beeldmateriaal, dat is het recept waarmee Christine ons in staat stelt om met zowel traditionele als online communicatiemiddelen een brede doelgroep te bereiken.”
 • © PR4Innovation