Effectieve PR voor uw innovatie!

Expertises

  • PR-projectmanagement
  • PR-advies
  • PR-uitvoering
  • Teksten
  • Contentcreatie
  • Traffic

Voor industrie, overheid, kennisinstellingen en innovatieclusters.

Bij innovatie in consortiumverband is een centraal aanspreekpunt noodzakelijk om de communicatiedoelen binnen de gestelde tijd en het beschikbare budget te bereiken. PR4Innovation is een ervaren flexibele PR-spin in het web voor innovatieclusters met spelers uit industrie, kennisinstellingen en overheid. De grote diversiteit aan belangen vraagt om een evenwichtige boodschap waarin alle partijen zich herkennen zonder afbreuk te doen aan het gemeenschappelijk communicatiedoel. PR4Innovation is hierin uw neutrale PR-adviseur en -uitvoerder.

  • © PR4Innovation